• slider image 184
:::

☆站內搜尋☆

學務處 學務處/社團活動組長 - 校外活動 | 2020-11-10 | 點閱數: 202

主辦單位:財團法人天主教善牧社會福利基金會

時間 :國中: 12/5 (六)-12/6 (日)

           高中: 12/19 (六)-12/20 (日)

地點:救國團金山青年活動中心

課程內容:運用復原力 透過活動發現更多面向的自我

                  活動中加入復原力[我能]的概念  增進對自我狀態的察覺  釐清面對困境與思考解決方法

 

費用全免

意者請至社團組領取報名表

切換語言(Language)