• slider image 184
:::

◎站內搜尋◎

學務處 學務處/體育組長 - 競賽檢定 | 2021-10-21 | 點閱數: 170
 •  
  1) (附件2)110學年度新北市中小學滑輪溜冰交流賽『競速組報名表』.xls
 •  
  2) (附件3)110學年度新北市中小學滑輪溜冰交流賽『自由式輪滑-速度過樁報名表』.xls
 •  
  3) (附件4) 110學年度新北市中小學滑輪溜冰交流賽『曲棍球團體溜冰報名表』.doc
 •  
  4) 110學年度新北市中小學滑輪溜冰交流賽 花式報名表.doc
 •  
  5) 110學年度新北市中小學滑輪溜冰交流賽競賽要點.doc